PrzyKasie.pl

Kredyt ekologiczny – nowa forma finansowania zielonych rozwiązań dla przedsiębiorców

Do 17 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) przyjmuje wnioski o finansowanie zielonych projektów w ramach nowej formuły – kredytu ekologicznego. Program przewiduje wsparcie dla firm w postaci bezzwrotnej premii ekologicznej, pokrywającej nawet do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Bank Millennium jest jednym z banków kredytujących, wystawiających promesę kredytową, wymaganą do uzyskania dofinansowania. Poniżej komentarz ekspertki w tej sprawie.

Laura Kloch – ekspertka w Centrum Kompetencji Funduszy Europejskich Banku Millennium.

Postępujący rozwój technologiczny pozwala na tworzenie rozwiązań przeznaczonych na realizację inwestycji w obszarze szeroko rozumianej efektywności energetycznej, obejmujących m.in. zmianę źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Każda innowacja wymaga nakładów finansowych. Fundusze europejskie pomagają sfinansować rozwiązania, które pozwolą na wdrożenie innowacji do działalności przedsiębiorstwa.

Jednym z konkursów jest przeznaczony zielonym inwestycjom Kredyt ekologiczny finansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Celem tego działania jest wspieranie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy, program przyczynia się do transformacji zwiększającej efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

O wsparcie w ramach konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorcy z sektora mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniający do 250 pracowników) oraz przedsiębiorcy z kategorii małych spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 499 pracowników) i spółek o średniej kapitalizacji (zatrudniających do 3000 pracowników).

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

• nabycie środków trwałych,

• nabycie robót i materiałów budowlanych,

• nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,

• raty z tytułu umowy leasingu,

• studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Wsparcie w formie dotacji stanowi premia ekologiczna, pozwalająca na refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie nawet od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez przedsiębiorcę na realizację inwestycji.

Nie wskazano minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych na jeden projekt może wynieść 50 mln euro.

Kluczowym elementem aplikacji w konkursie jest przeprowadzenie audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej, który wskaże zakres inwestycji, kwalifikujący się do objęcia wsparciem. Na jego podstawie określany jest zakres projektu. Jeżeli z dokumentu audytu wynika, że termomodernizacja budynku nie jest zasadna (np. budynek jest nowy lub niedawno wyremontowany i spełnia wszystkie normy/wymagania), to zakres proponowanych prac może nie obejmować termomodernizacji budynku. W takiej sytuacji projekt może obejmować inne elementy, np. wymiana maszyn/urządzeń na bardziej efektywne energetycznie lub zakup instalacji OZE wytwarzających energię wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy. Niezależnie od zakresu prac obowiązkowe jest spełnienie wymogu min. 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku realizacji inwestycji. Należy pamiętać, że do tego konkursu kwalifikuje się wyłącznie remont lub adaptacja istniejącego budynku w celu zwiększenia jego efektywności energetycznej. Do programu nie zostanie zakwalifikowana budowa lub rozbudowa nieruchomości.

Atrakcyjnym dla przedsiębiorców rozwiązaniem jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii. W przypadku inwestycji zakładających uwzględnienie instalacji fotowoltaicznych, to rekomendacja dla ich zastosowania musi wynikać z dokumentu audytu oraz uwzględniać moc instalacji w zakresie wytwarzania prądu wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy w wymiarze odpowiadającym zapotrzebowaniu na realizację procesów danego przedsiębiorstwa.

Na etapie aplikacji należy pozyskać promesę kredytową z banków kredytujących w konkursie, do których należy Bank Millennium. Instytucją pośrednicząca w konkursie jest Bank Gospodarstwa Krajowego, do niego należy kierować wnioski.

W 2023 roku jest zaplanowany jeden konkurs w terminie 13 czerwca do 17 sierpnia. Uwzględnienie tylko jednego naboru w tegorocznej rundzie wynika ze zmienionych przepisów o pomocy publicznej, opublikowanych przez Komisję Europejską 30 czerwca br.. Przepisy te wymagają od instytucji pośredniczących zastosowanie półrocznego okresu przejściowego na wdrożenie nowych wytycznych. Kolejny nabór zaplanowany został w 2024 r. w terminie od 25 kwietnia do 25 lipca. Alokacja konkursu, która może zostać przeznaczona na dofinansowanie dla przedsiębiorców będzie wynosić podobnie jak w tym roku 660 mln zł.

Kredyt ekologiczny stanowi bardzo atrakcyjne działanie pod względem formy finansowania i zakresu kosztów kwalifikowanych, pierwsza tego typu oferta znalazła się w katalogu konkursów nowej perspektywy finansowej. Na efekty będziemy musieli jeszcze poczekać, ponieważ wyniki konkursu pojawią się najprawdopodobniej pod koniec roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie:
www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/produkty/finansowanie/kredyty/kredyt-ekologiczny

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kontynuując przeglądanie tej strony www, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Serwis PrzyKasie.pl wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "OK" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

OK