PrzyKasie.pl

MediaMarkt przeanalizował technologiczne wyzwania Polaków w nauce zdalnej

Nauka zdalna stała się codziennością setek tysięcy uczniów w całej Polsce. Najnowsze prognozy epidemiologów każą przypuszczać, że taka sytuacja utrzyma się przez kolejne miesiące. MediaMarkt przeprowadził analizę technologicznych barier oraz wyborów Polaków odnośnie nauki zdalnej.

Badanie dotyczące roli technologii w nauczaniu zdalnym przeprowadzono na zlecenie MediaMarkt w grudniu br. wśród rodziców dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wyniki wskazują, że wiele barier w nauce zdalnej w naszych kraju dotyczy kwestii związanych z oprogramowaniem lub szybkością łącza sieciowego. 35% rodziców przyznało, że najpoważniejszą barierą jest dla uczniów zbyt wolny internet. Co trzeci ankietowany uznaje, że to błędy i braki w oprogramowaniu są największym wyzwaniem dla edukacji ich dzieci. Ponad 15% Polaków ma problem z obsługą software do nauki zdalnej. Dotyczy to w takim samym stopniu osób z podstawowym wykształceniem (21,4%), jak i wyższym (18,2%).Blisko co piąty Polak skarży się na złą jakość dźwięku (19,4%) lub obrazu (16,3%) podczas lekcji na odległość.

Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych przyznało, że jakość nauki zdalnej uzależniona jest od jakości sprzętu. Ponad połowa (51,4%) oceniła ten wpływ na umiarkowany, a 38,3% na wysoki. Co trzeci uczeń korzysta z komputera stacjonarnego, co piąty z tabletu, a zdecydowana większość (60%) uczy się przy pomocy laptopa. Ostatni spośród wymienionych typów urządzeń jest także uznawany przez większość rodziców (61,1%) za najlepszy do nauki. Jednym z narzędzi najczęściej używanych przez uczniów jest także smartfon. Telefonów do nauki zdalnej używa aż 36,6% dzieci. 

W sprzedaży widoczny jest trend większego zapotrzebowania na sprzęty biurowe dostosowane do pracy z domu. Od połowy marca br. bardzo dynamicznie rośnie popyt na urządzenia do nauki i pracy zdalnej takie jak laptopy, komputery, monitory i sprzęt do wideokonferencji – kamerki, zestawy słuchawkowe oraz inne akcesoria. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się drukarki, urządzenia wielofunkcyjne czy oprogramowanie biurowo-szkolne. Wyraźny jest także trend w kierunku kompleksowej obsługi potrzeb konsumentów. Dotyczy to zarówno sprawnego procesu sprzedaży w różnych kanałach, jak również dostarczenia klientowi produktu wraz z kompletnym rozwiązaniem. Użytkownicy nowych technologii chcą od razu w pełni i bezpiecznie korzystać z możliwości zakupionych sprzętów. W związku z tym coraz więcej klientów jest zainteresowanych takimi usługami jak konfiguracja nowego laptopa, zabezpieczenie ekranu smarfona np. folią antybakteryjną czy dodatkowym ubezpieczeniem sprzętu – mówi Friedrich Frank, Chief Commercial Officer w MediaMarktSaturn Polska.

Obecnie – po wprowadzeniu nauki zdalnej – 57% Polaków częściej korzysta z urządzeń komputerowych niż w przeszłości, także poza godzinami lekcyjnymi. 27% stara się nie używać sprzętu poza obowiązkami szkolnymi. Pomimo coraz szerszego dostępu do technologii 68% Polaków negatywnie ocenia wpływ nauki zdalnej na dzieci. Ponad połowa rodziców uważa, że największą trudnością w nauczaniu na odległość jest brak fizycznej obecności pozostałych dzieci i nauczycieli. Co piąty rodzic nie widzi znaczącej różnicy pomiędzy nauczaniem zdalnym a stacjonarnym. Mniej niż 10% respondentów zadeklarowało pozytywne odczucia odnośnie wpływu nauczania na odległość na ich dzieci, przy czym odpowiedź „zdecydowanie pozytywny” wybrało jedynie 2% badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie MediaMarktSaturn Polska na reprezentatywnej próbie 800 Polaków – rodziców dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kontynuując przeglądanie tej strony www, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Serwis PrzyKasie.pl wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "OK" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

OK