PrzyKasie.pl

Są granty na Rodzinne Ogródki Działkowe

Tworzenie i odnowienie zieleni, rozwój zielonych dachów oraz zatrzymanie i zagospodarowanie wody opadowej – to główne cele programu, który przyczyni się do rozwoju ogrodów działkowych. Przyczyni się to do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda uczestniczył dzisiaj w Katowicach, w podpisaniu umów ze Stowarzyszeniami Ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych na Śląsku.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało podstawy programowe dla projektu wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i służyło wsparciem w przygotowaniu umowy o dofinansowanie między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– Rodzinne Ogrody Działkowe to forma aktywności społecznej, która wychodzi naprzeciw dwóm podstawowym celom publicznym: zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Na realizację tych priorytetów rząd premiera Mateusza Morawieckiego stawia szczególny nacisk – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas uroczystości przyznania grantu.

– Państwa praca nad rozwojem zieleni na działkach, prowadzeniem ekologicznych upraw czy też działania na rzecz zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej przyczynia się do poprawy mikroklimatu miasta. Zyskują na tym wszyscy mieszkańcy i za to bardzo Państwu dziękujemy – podkreślił minister Grzegorz Puda.

– Cieszę się, że pierwszymi odbiorcami środków europejskich w ramach programu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” są Rodzinne Ogrody Działkowe z Górnego Śląska. To region mocno zurbanizowany, więc rozwój miejskich enklaw zieleni, jakimi są również ogrody działkowe, jest tu szczególnie pożądany dla poprawy ekosystemu miast, jak i komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców. Stowarzyszenia, z którymi dziś podpisaliśmy umowy, chcą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na zakup sprzętu przydatnego w pracach ogrodniczych, wykonanie łąki kwietnej, modernizację sieci wodociągowej, naprawę ogrodzeń, ale także na przygotowanie ścieżek edukacyjnych. Jestem dumna, że również Agencja będzie miała swój udział w realizacji tych inwestycji. Inwestycji w zielone miasta – powiedziała prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska.

Wsparcie dla działkowców

Na podstawie umowy o dofinansowanie między NFOŚiGW i ARiMR, zawartej 10 maja br. zorganizowano otwarty konkurs dla stowarzyszeń ogrodowych. Jego wyniki ogłoszono 30 maja br. Po przeprowadzonym przez agencję naborze wniosków o granty, 19 września zostały podpisane umowy o powierzenie grantu ze stowarzyszeniami ogrodowymi, które prowadzą sześć rodzinnych ogrodów działkowych:

 ROD „Jedność” w Katowicach z grantem 100 000 zł, 

• ROD „Wiśnia w Zabrzu” z grantem 100 000 zł, 

• ROD „Zacisze” w Zabrzu z grantem 100 000 zł, 

• ROD „Słonecznik” w Wodzisławiu Śląskim z grantem 96 901 zł, 

• ROD „Dalia” w Gliwicach z grantem 96 831,90 zł, 

• ROD „Malwa” w Siemianowicach Śląskich z grantem 100 000 zł.

Na co można przeznaczyć dotację

Celem przyznanego grantu jest wsparcie m.in.: 

• tworzenia i odnowienia zieleni, w tym roślin miododajnych i owocowych, 

• rozwoju zielonych ścian, ekranów i dachów, 

• leczenia i umacniania starych drzew, 

• naturalnego nawożenia, 

• zatrzymania i zagospodarowania wody opadowej, w tym zakładania oczek wodnych, 

• tworzenia dogodnych warunków dla zwierząt zapylających, w tym uli pszczelich.

Wartość projektu wynosi 50 mln zł. Ma on charakter pilotażowy i jest realizowany ze środków Funduszu Spójności w latach 2022-2023. Minister Grzegorz Puda zapowiedział też, że wsparcie dla rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury i różnorodności biologicznej będzie kontynuowane w nowej perspektywie finansowej UE, do roku 2027 (wydatki do 2029 r.).

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Kontynuując przeglądanie tej strony www, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Serwis PrzyKasie.pl wykorzystuje pliki cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "OK" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

OK